Kära besökare,

Tack för att du besöker hemsidan för Vigs Ängar. Efter en 21-årig verksamhet slutar Vigs Ängars den 1 november 2015 att genomföra sitt framgångsrika koncept för en individbaserad god vård- och omsorg för äldre personer med demens eller långvariga medicinska tillstånd. Verksamheten har efter den kommunala upphandlingen av driften under våren 2015 gått över till en annan vård- och omsorgsentreprenör, som kommer att driva verksamheten enligt Ystads kommuns övergripande kostnadsmodell för vård- och omsorg av invånare i kommunen. Genom upphandlingen kommer även det nuvarande Vigs Ängars äldreboende att byta  namn till äldreboendet Vigavägen 18.

 

Vi beklagar att god vård- och omsorg för äldre bara mäts i att det skall vara som på alla andra ställen och kortsiktig ekonom i kronor och ören, och inte till de mervärden, som en tydlig värdegrund skapar. Från 1 november 2015 blir därför Vigs Ängars äldreboende ett virtuellt rum för att visa på hur man kan göra skillnad i vård- och omsorg, genom att lyssna på de äldre, personalen och lokalbefolkningen. För oss är utfallet i upphandlingen inte ett slut, utan en nystart att på nytt ändra svensk vård- och omsorg om äldre personer från en institutionell vårdmiljö till ett personligt omhändertagande med inslag av vård- och omsorg i hemmet och en gemensam hemlik miljö. Vigs Ängar har fått en ny roll att spela, i och med att upphandlingsregler missgynnar lokala bärkraftiga initiativ med non-for-profit profil och främjar storföretagande med vinstintressen.

 

Just nu söker vi formerna för denna nya roll för Vigs Ängar. En form som vi diskuterar är en insamlingsstiftelse som genom seminarier, kurser och forskningsstöd avser att förbättra svensk äldreomsorg. 1995 när Vigs Ängar startade var avsikten att bryta den institutionella tvångströjan. 2015 håller tröjan att få en ny form i en förment idé om en vårdmiljö med institutionella drag. Det är dags att göra de äldres åsikt hörd i denna fråga. God vård och omsorg är inte fullt mätbart i pengar och timmar, engagemanget, intresset och trivseln i arbetet och boende har lika stor betydelse.

 

Hoppas vi möts på några av de kommande Vigs Ängar dagarna framöver.

Välkommen

Lillemor Husberg